Degšanas tehnoloģija

"Mēs cenšamies - vēl vairāk, nekā no mums tiek prasīts" - tāds ir Austroflamm sauklis.

Pastāv noteikti un strikti ierobežojumi, kas noteikti Eiropas normatīvā standartā EN 13240. Kaut arī Eiropas standartu EN ir diezgan viegli izpildīt, papildus pastāv arī vietējā vai nacionāla līmeņa standarti, kas ir samērā augsti. Piemēram,  kā īpaši stingri ir pazīstami Austrijas 15a BV-G un vācu DIN plus standarti. Tie nosaka ierobežojumus 4 dažādām emisijām un efektivitātei. Un, tā kā daži no viņiem mijiedarbojas, to ir daudz grūtāk izpildīt nekā EN, kur, piemēram, makrodaļiņu robežas nav.

Robežas noteikti ir zemākas!

Bet Austroflamma vēlas un var - vairāk: diagramma parāda, ka Austroflamm ražojumi nepārsniedz robežas par vairāk nekā 50%, vienlaikus nodrošinot lielāku efektivitāti! Tas nozīmē tīrāku sadegšanu ar visaugstāko efektivitāti.

Bet tās nav tikai krāsniņas Mono, kas attēlotas diagrammā, kuru rādītāji ir zemāki par šiem stingrajiem ierobežojumiem! Nē - visas Austroflamm krāsnis atbilst EN 13240, DIN plus un daudziem citiem standartiem! Austroflamm krāsnis ir izveidotas nākotnei un var ar pārliecību sagaidīt vēl stingrākus ierobežojumus.

Bez visām šīm tehniskajām priekšrocībām Austroflamm produkti pārliecina arī ar to neatkārtojamo dizainu.